bg
HADEWIJCH (nulde dag: etymologie) geloof ik je dan beloof ik jou maakte ik me lief het hof draag je op handen in gedachten beminde je spreek met je verbind me tot je ben ik borg vertrouw jou heb ik lief (eerste dag: wat is een woord) wat is een woord liefste bijvoorbeeld een mooi woord zeker bijzonder veel waard en jij die je bent vanzelfsprekend zo water als regen valt uit de hemel is jouw water in tederheden van lippen aan lippen alles waard (tweede dag: opvatting stemming) vat ik je stem op leg hem uit monde van het door lippen gevatte klaren van zinnen van woorden buiten een proeve van betekenis ervaren als waren het we en wij waar de tong is (derde dag: vingers) nemen je vingers voelen denken raakt een vingertop aan een vingertop als je wilt dan zinnen we van vingerkootje naar vingerkootje over lichamen een ragfijne draad gedroomde van jou en mij (vierde dag: ademen plaats) breek dan lippen naar zich toe halende honderd dragende handen een ander jij en ik en wij spreken ons naar elkaar toe van en naar ons lippen met lippen vullen dat we ademen zijn (vijfde dag: tekening handen) naast elkaar samen liggen handen zich te bezinnnen in elkaar van elkaar doordringen ze namen leggen bloot wat leeft nemen betekenissen onderhanden bewegen van je tekening naar jij bent jij in jij is (zesde dag: vertaling plaatsbepaling) uit ademen verhaalt iedere cel een wens tegelijkertijd hier en hier door elkaar heen gaan in ademen vergeven van gezichten ruisen talen en toch wij (zevende dag: er zijn) onuitsprekelijke aanstekelijke het opkijken te drinken leeft omkeren daar zijn bij wie liefspreekt van plan ja jij een wereld van nu in een hand aantastbaar van er zijn
Rozalie Hirs - Geluksbrenger

Geluksbrenger sporen
Stamboom
Geluksbrenger sporen
Toen leerde ik (0-38 jaar)
Vlinders gras
Dromen 1989
Levensloop
Dagelijks
Straatnamenregister
Gevonden voorwerpen 1989

Gekromde tijd
Die dag
Wetmatigheden
Hemel bleek
Tuimelaar
Landschappelijkheid
Een prettige avond
Snelheid traagheid
Het komt voor
Montmartre
Maken breken
Zilverdauw
Uitbloeiing

Nu is een roos
Nu is een roos
Verbeelding engelbeest
Zon dezelfde kamer
Een wens
Daar was het is het
Van dagen
De tijd van een boom
Gedichtenwater
Lichaam water
Winterkoninkje
Hemel kunststof
Definitie
Calder
Tekstverschijning
Hadewijch

Gekromde ruimte
Prologos
Van wegen
Kijker oog grijs
Wereld van nu
Topologie
Liftgedichten
Van het wonder is woord
Nachthart
Van de woestijne lis of hazelaar
Wiskunde
Uiterwaarden
UB₃₁₃ 2003
Leven mogelijkheden
Vorm
In één adem
 
Info
De website geluksbrenger.nl is een integraal digitaal ontwerp door [[prog]] van de dichtbundel Geluksbrenger door Rozalie Hirs (Amsterdam: Querido, 2008). De website kwam tot stand met een subsidie van het Nederlands Letterenfonds.

Voor de bundel Geluksbrenger ontving Rozalie Hirs werkbeurzen van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Alle gedichten, geluidsfiles en ontwerpen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

© 2008 Rozalie Hirs
© 2010 [[prog]]

geluksbrenger.nl
rozaliehirs.nl
rozalie.com
harmvandendorpel.com